Stof bestrijden

Gids: Blootstelling aan schadelijk stof in werkomgevingen voorkomen

Bij stof denken we vaak aan duidelijk zichtbaar stof of het stof dat op bouwplaatsen te vinden is.

Maar hoe zit het met stof dat we niet kunnen zien? Het soort stof dat in de lucht blijft hangen, in je longen terechtkomt en daar blijft? Of het soort stof dat ongelukken veroorzaakt?

Deze veiligheidsgids biedt inzicht in de verschillende elementen die van invloed zijn op blootstelling aan stof en hoe de juiste filtersystemen een verschil kunnen maken.

De behandelde thema's zijn:
● soorten stof onderverdeeld op basis van materiaal, grootte en veiligheidsklasse
● soorten stoffiltratieprocessen
● het gevolg van schadelijk stof in werkomgevingen
● regelgeving inzake luchtzuiverheid en stoffiltersystemen
● de blootstelling aan stof in werkomgevingen beperken

De gids downloaden

Vul het formulier hieronder in om de gids "Blootstelling aan schadelijk stof in werkomgevingen voorkomen" te downloaden.