White Paper - Tilkobling til fremtiden

Fotavtrykket til IoT (Internet of Things) ekspanderer raskt for tiden. Innen den profesjonelle rengjøringsbransjen åpner IoT for en helt ny epoke når det gjelder "tilkoblet rengjøring".

Med tilkoblet rengjøring vil vi se rengjøringsløsninger som kommuniserer med hverandre og med andre systemer i en bygning, tilpasser rengjøringsplaner etter været, sender ytelsesrapporter i sanntid og varsler når det er behov for vedlikehold.

I dette White Paper deler vi våre tanker rundt utviklingen av tilkoblet rengjøring og eventuelle barrierer for vekst, og berører de mulige fordelene med hensyn til driftskostnader og økt produktivitet.

Last ned White Paper og få ny kunnskap om:

- Hvordan IoT påvirker den profesjonelle rengjøringsbransjen
- De største fordelene ved tilkoblet rengjøring
- Lærdom fra andre bransjer
- Fremtidsperspektiver

Fyll ut skjemaet for å motta white paper.